X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دوشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 07:57 ب.ظ

برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی:


سال

نام زیست شناسی

ملیت

عنوان پژوهش

1901

امیل آدولف فون بهرینگ

-

کشف واکسن دیفتری


1902

رونالدراس

-

کارهای تحقیقاتی در زمینه بیماری مالاریا1903

نیلز رایبرگ فینسن

-

برای درمان بیماری لوپوس ولگاریس با تمرکز اشعه

1904

ایوان پترویچ پاولوف

-

برای کارهای اساسی او در فیزیولوژی هضم و بازتاب شرطی

1905

روبرت کخ

-

کشف میکروب بیماری سیاه زخم و بیماری سل

1906

کامیلوگلژی
رامون کاژال

-

کار بر روی سیستم اعصاب

1907

چارلز لوئی آلفونس لاواران

-

کشفیات درباره ایجاد بیماری به وسیله پروتوزوئرها ، انگل مالاریا و تریپانوزوم عامل بیماری خواب در حیوان و انسان

1908

ایلیا ایلیچ مچنیکف
پل ریش

-

ایمنی سلولی و تئوری فاگوسیتوز


1909

امیل تئودورکوچر

-

برای تحقیقات او در فیزیولوژی ، پاتولوژی و جراحی غده تیروئید

1910

کارل مارتین کوسل

-

شناسایی ساختار سلولی و همچنین شناساندن ساختمان نوکلئو پروتئین

1911

آلوار گوستراند

-

برای مطالعه درباره دوربینی چشم

1912

آلکسیس کارل

-

برای تحقیقات درباره ساختار رگها و پیوند رگهای خونی

1913

چارلز روبرت ریشت

-

کارهای تحقیق او درباره اثرات شوک آنافیلاکسی و مطالعه درباره پرحساسیتی که بوسیله عوامل خارجی در بدن ایجاد می‌شود

1914

روبرت بارانی

-

فیزیولوژی و پاتولوژی قلب

1919

جرلس بورده

-

کشفیات درباره ایمنی بدن ، شناساندن سرم ایمنی و استفاده از سرمها در تشخیص بیماریهای مختلف ، کشف عامل سیاه سرفه و همچنین تحقیقات او در زمینه انعقاد خون و باکتریوفاژها

1920

آگوست کروو

-

کشف نظم مکانیسم مویرگها و نقش هورمونها در کنترل مویرگها

1922

آرچیبالد و یویان هیل
اوتو فرتیزمیرهوف

-

کشفیات او درباره ارتباط ایجاد حرارت در عضلات
کشف ارتباط بین مصرف مقدار اکسیژن و ایجاد اسید لاکتیک در عضلات

1923

جان جیمز ماک لود
بافتینگ

-

کشف انسولین

1924

ویلم انیتهوون

-

کشف او درباره مکانیزم الکتروکاردیوگرام

1926

آندرآس فیبیگر

-

کشف او درباره اسپیروپترا و کارسینوما

1927

ژولیوس واگنر جورگ

-

کشف او درباره تلقیح میکروب مالاریا در درمان جنون فلج کننده

1928

چارلز ژول هانری نیکول

-

تحقیقات او درباره تیفوس

1929

سرفردریک گولاند هوپکینز
کریستان ای جکمن

-

کشف او درباره ویتامینهای تقویت کننده رشد
کشف او درباره ویتامینهای ضد تشنج

1930

کارل لانداشتینر

-

کشف گروههای خونی انسانی و همچنین کارهای تحقیقاتی او در زمینه‌های باکتریولوژی ، ایمونولوژی و پاتولوژی

1931

اوتو واربورگ

-

کشف او درباره طبیعت و واکنشهای تنفس سلولی و همچنین مطالعات او درباره فتوسنتز و متابولیسم و تحقیقات او درباره پیشگیری از سرطان

1932

بارون ادگار داگلاس آدریان
سرچارلز اسکات شرنیگتون

-

کشفیات آنها درباره عمل نورونها


1933

توماس هانت مورگان

-

کشف اعمال کرموزوم در انتقال وراثت و فعالیتهای او با مگس سرکه

1934

جرج ریچارد مینوت
ویلیام پارلی مورفی جرج هویت ویپل

-

برای کشفیات آنها درباره درمان کم خونیها با جگر

1935

هانس اسپمان

-

کشف او در گسترش جنینی


1936

سرهانری هالت ویل
اتولوی

-

کشفیات آنها درباره تبادلات شیمیایی در عصب


1937

آلبرت زنت جیورجی ون ناگی راپولت

-

برای کشف او درباره اثرات بیولوژیک ویتامین C

1938

کورنیل جین فرانسواهایمن

-

کشف او درباره نقش سینوس و آئورت در تنظیم تنفس

1939

گرهاردوماک

-

کشف او درباره اثر ضد باکتری پرونتوزیل

1943

ادوارد آدلبرت دویزی
هندیک کارل پتردام

-

کشف او درباره ساختار شیمیایی ویتامینK

1944

ژوزف اولانگر
هربرت اسپنسر گاسر

-

تحقیقات او درباره فیبرهای عصبی

1945

سرالکساندر فلمینگ
ارنست بوریس چیت
سرهوارد والترفلوری

-

کشف پنی‌سیلین و اثرات درمانی آن در بیماریهای عفونی

1946

ژوزف هرمان مولر

-

کشف اثرات جهش ژنی از طریق کاربرد اشعه ایکس

1947

برنارد و آلبرتوهوسیtd>

-

کشف اثرات هورمونهای هیپوفیزی در متابولیسم قندها

1948

پل هرمان مولر

-

کشف اثرات د.د.ت بر ضد حشرات

1949

آنتونیومونیز
والتررودلف هس

-

کشف او درباره اثرات لوکوتومی در درمان پیسکوز
کشف او درباره نقش مغز در هماهنگ کردن فعالیت اعضای بدن

1950

فیلیپ هنچ
ادوارد کندال
تادوریخشتین

-

کشف آنها درباره هورمونهای غدد فوق کلیوی

1951

ماکس تیلر

-

کشف او درباره تب زرد و نحوه مبارزه با آن


1952

سلمان آبراهام واکسمن

-

کشف استرپتومایسین و اثرات آن بر ضد میکروب سل

1953

فریتزآلبرت یپمن
سرهانس آدولف کربز

-

کشف کو آنزیم A و نقش آن در متابولیسم
برای کشف او درباره سیکل اسید سیتریک

1954

جان فرانکلین اندرس
توماس اوکل ولر فردریک چاپمن روبینس

-

برای کشف آنها بر روی کشت ویروس پولیومیلت در بافتها


1955

آکسل تائورل

-

برای کشف آنزیمهای اکسیدکننده1956

آندره کورناند
ورنرفورسمن
دیکینسون ریچارد

-

برای کشف برخی از تغییرات پاتولوژیک دستگاه گردش خون


1957

دانیل بووت

-

کشف او درباره ترکیبات سنتیک و اثرات آن بر روی اعضا و اسکلت بدن

1958

جرج ولزبیدل
تاتوم لدربرگ

-

ثابت کردند که کلیه واکنشهای بیوشیمی در موجودات در مراحل مختلف با ژنها کنترل می‌شوند و هر ژن یکی از مراحل تغییرات موتاسیونی را تحت کنترل دارد. این واکنشها بوسیله آنزیمها کاتالیز می‌شوند و هر ژنی مسئول سنتز یکی از این آنزیمهاست

1959

آرتور کورنبرگ
سورو اوکوآ

-

کشف اثرات بیولوژیک DNA و RNA

1960

سرفرانک ماک فارلین بورنت
سرپیتربریان مداوار

-

برای کشف آنها درباره ایمنی اکتسابی


1961

جرج ون بکسی

-

برای کشف او درباره مکانیزم فیزیکی حلزون گوش

1962

فرانسیس کریک

-

کشف ساختار اسید نوکلئیک1963

سرجون کریوآکلز سرآلان لویدهوچکین
سرآندروفیلدینگ هاکسلی

-

برای کشف آنها درباره مکانیسم یونی در داخل سلول

1965

فرانسواژاکوب
آندره میکل لوف ژاک موناد

-

کشف آنها درباره کنترل ژنتیکی آنزیم و سنتز ویروسها

1966

فرانسیس پیتون روس

-

کشف ویروس سرطانها

1967

راگنارگرانیت
هالون هارتلین
جرج والد

-

کشفیات آنها درباره فیزیولوژی و شیمی چشم

1968

روبرت هولی
هارگوکورنا مارشال نیرنبرگ

-

برای کشف آنها در تفسیر (رمز گشایی ماده ژنتیکی(کدهای ژنتیکی)) و عمل آنها در سنتز پروتئینها

1969

ماکس دلبروک
آلفرد دی هرشی
ادواردلوریا

-

برای کشف آنها درباره مکانیسم و ساختار ژنتیکی ویروسها

1970

اولف اسوانت ون اولر
جولیوس آکسلرود
سربرنارد کارتز

-

برای کشف آنها درباره مکانیسم ذخیره کردن و آزاد سازی همورال اعصابی

1971

ارل جویز

-

هورمونها1972

رودنی روبرت پورتر
جرالد آدلمن

-

پژوهش در ساختار شیمیایی آنتی بادی1973

کونرادلوزنز
نیکولاس تین برگن کارل فریش

-

برای کشف آنها درباره رفتار فردی و اجتماعی

1974

جرج امیل پالاد

-

تحقیقات گسترده در زیست شناسی سلولی1975

رناتو دو لبکو
دیوید بالتیمور هوارد مارتین تیمن

-

کشف رابطه ویروسهای تومور با و عوامل ژنتیکی سلول


1976

باروخ بلومبرگ
دانیل گاجوسک

-

برای کشف آنها درباره مکانیسم و انتشار بیماریهای عفونی


1977

روزالین ساسمن یالو
روجرگیلمن و اندریوشالی

-

برای ابداع روش رادیو ایمنواسی برای هورمونهای پپتیدی
برای کشف هورمون پپتیدی تولید شده در مغز

1978

ورنرآربر
دانیل ناتان
هامیلتون اسمیت

-

برای کشف آنها درباره آنزیمهای محدود کننده و کاربرد آن در ژنتیک1979

آلان کورماک گادفری هونسفیلد

-

برای ابداع روشهای توموگرافی با کامپیوتر


1980

باروج بناسراف
ژان دوسه
ژرژ اسنل

-

برای کشف آنها درباره سطح سلولی در تنظیم واکنش ایمنولوژیک


1981

روجراسپری
دیوید هوبل
تورستن ویزل

-

برای کشف اعمال اختصاصی نیمکره‌های مغزیدستگاه بینایی

1982

سون برگستروم نبگت ساموئلسون
جون وین

-

برای کشف آنها درباره پروستاگلاندین و مواد فعال بیولوژیکی وابسته


1983

باباراماک کلینتاک

-

برای کشف او درباره عوامل متحرک ژنتیکی


1984

نیلز جرن جرج کهلر
سنرارمیلستین

-

برای تئوریهای مربوط به سیستم ایمنی و کشف منوکلونال آنتی بادی

1985

مایکل براون ژوزف گلدستین

-

برای کشف آنها در مورد تنظیم متابولیسم کلسترول1986

استانلی کوهن ریتالوی مونتالچینی

-

برای کشف آنها درباره عوامل رشد در بدن


1987

سوسوموتوناگاوا

-

برای کشف او درباره اصول ژنتیکی انواع آنتی بادیها

1988

جیمز وایت بلاک گرترودالیون جرج هیچینگ

-

برای کشف آنها درباره اصول اساسی درمان با دارو1989

میکل بیشاب هارولد وارموس

-

برای کشف آنها درباره مبنای سلولی ویروسهای سرطانزا1990

ژوزف موری ادوارد توماس

-کانادا

برای کشف آنها درباره پیوند سلولی و اعضا در بیماریهای انسانی

1991

اروین ناهر برت ساکمن

-

برای کشف آنها درباره کانالهای تبادلات یونی در غشای سلولها

1992

ادموندفیشر ادوین کربس

-

برای کشف آنها درباره فسفوریلاسیون پروتئینها

1993

ریچارد روبرت فیلیپ شارپ

-

برای کشف ژنهای ویران کننده


1994

آلفردگیلمان مارتین رودبل

-

برای کشف آنها درباره پروتئین G و نقش آن در تبادلات سلولی


1995

ادوارد لویس کریستین ولهارد
اریک ویشوس

-

برای کشف آنها درباره نقش ژنها در کنترل اولیه جنینی

1996

پیتر دوهرتی و رولف ناگل

-

برای کشف آنها درباره شناسایی سلولهای عفونی شده با ویروس به وسیله سیستم ایمنی

1997

استانلی پروسینر

-

کشف پریون به عنوان عامل ایجاد عفونت در انسان

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo